Fremme Ligeværd

Kunde: Århus Kommune
Projekt: Fremme af Ligeværd – Borgerinddragelse af flygtninge fra Somali
Vi har stået for: Projektidé og strategisk planlægning af projektforløb, Afholdelse af workshop med Jobsøgende fra Somalia.

Århus Kommune har i 2015 besluttet at etablere 7 nye innovations indsatsområder. I alt har de følgende fem strategiske indsatsområder:

  • fremme ligeværd 
  • øget selvforsørgelse
  • forebyggelse og tidlig indsats
  • byens udvikling og vækst
  • øget livskvalitet for borgere med handicap

Digital Storylab har været en del af det første indsatsområde: Fremme Ligeværd.
Der bor 3.923 personer i Aarhus med somalisk herkomst og mange af dem er højtuddannet, men har svært ved at få et job pga. hudfarve, sprog, kultur eller andet. Projekt ´Fremme Ligeværd´og Digital Storylab har sammen med Kommunen samt organisationen AarhusSomali  arrangeret en workshop, hvor deltagerne skulle lave digitale historie de kunne bruge til deres jobansøgning og afklarende kompetenceforløb.

Fremme Ligeværd med Somaliske JobsøgendeProjektet skal bruges ved højtuddannede arbejdsløse med somalisk baggrund. Her er workshoppen blandt andet inkluderet som et led i forskellige forløb, som kan hjælpe dem med at komme i beskæftigelse. I Aarhus Kommune har man vedtaget et mangfoldighedscharter, hvor over 100 århusianske virksomheder er indgået i et samarbejde med kommunen omkring at sikre mangfoldighed på arbejdspladserne – dvs. også sige, at de vil være med til at tage et særligt ansvar på sig i forhold til at hjælpe folk med minoritetsbaggrund i job.

 

 

Se alle cases