Dansklærer Foreningen

Kunde: Dansklærer Foreningen
Projekt:  Mundtlige beretninger som Digital Storytelling
Vi har stået for: Artikel om Digital Storytelling

Dansklærerforeningen har et medlemsblad som hedder DANSK og redaktionen ønskede at få publiceret en artikel om mundtligheden og fortællingens kunst i personlig historiefortælling og hvad det kan? – Vi har stået for at skrive en artikel om at arbejde med autentiske, personlige, digitale historier i undervisningen og hvilke autentiske kræfter der ligger i den mundtlige fortælling.

Er du interesseret i at læse artiklen, kan du finde den her:Artikel om Digital Storytelling af Nikoline Lohmann

 

Se alle cases