Brøndby Kommune

Kunde: Brøndby Kommune
Projekt: Kløverstier i Brøndby Strand – ”2660 herfra min verden går”
Vi har stået for: Facilitatorkursus, Rådgivning & workshops med borgere

Målet med projektet var at etablere en ny Kløversti i Brøndby strand, så der skabes nye ruter til ophold, leg, motion og for kulturformidling igennem en borgerinddragelsesproces.
Formålet er at øge medborgerskab blandt børn og unge i Brøndby Strand gennem aktiviteter, der udvikler børn og unges evne til at deltage aktivt og indgå i fællesskaber.
Kløverstierne

Se flere historier på 2660 Brøndby Strand eller besøg facebook gruppen.

Digital StoryLab har kvalificeret lærerne og udvalgte ressourcepersoner gennem et facilitatorkursus, så de kan undervise de unge i at anvende storytelling teknikken, både i projektet, men også fremadrettet i undervisningen/fritidstilbuddet.

Digital storytelling kan medvirke til, at de unge lærer at se sig selv om del af en fælles og større historie, både relationelt i forhold til andre børn og unge, men også historisk i forhold til det sted, de bor og opholder sig. Medborgerskab og den imageskabende proces kickstartes ”indefra” gennem storytelling med de unge som fortællere.

Digital Storylab har været med til at kvalificere de unges opfattelser af eget ståsted, så de ser sig som kulturbærere med rod i andre fortællinger. Digital Storytelling har bidraget til refleksionsproces med en kulturhistorisk vinkel gennem lokalhistorien og deres skarpe formidlingskompetencer. Forstadsmuseet har været med til at spejle og forankre de unges fortællinger i en idéhistorisk fortælling om Brøndby Strand.  Den historiske dimension har været med til, at de unge ser deres livsbane i et længere forløb. Samtidig var der fokus på ”mit sted” som tema for fortælleforløbet, der har udpeget ruteforløbene.

Resultatet er nye ruter i Brøndby Strand skabt og bestemt af de gode fortællinger om bydelen blandt dem, der bor der. Projektet har fremmet Brøndby Strand som bosætningsområde og turistmål. I 2014 vil der være et interaktivt kort med alle historierne og ruten.

Se interview med kursister fra facilitatoruddannelsen
Den bristede barndomsbobbel – produceret af Lisbeth, der har deltaget på facilitatoruddannelsen

Se alle cases