1 dages workshop

Snapshot Storyday – 1 dages workshop

I denne 1-dages workshop lærer deltageren at anvende iPhone el iPad´en til kreative fortællinger og formidling. De mobile værktøjer tilbyder en større fleksibilitet og brugervenlighed samt enkelthed i at fortælle historier igennem anvendelsen af apps.

Du får mulighed for at opleve og afprøve forskellige apps til digital storytelling og skabe din egen lille filmfortælling eller inddrage den i andre kreative processer.

Områder du gennemgår:

  • One photo – One Story metoden
  • Storytelling
  • Visuelle virkemidler
  • Ipad – tilgængelighed samt mobilitet
  • Storywalking
  • Interaktive apps

Kontakt os for priser og datoer for næste workshop

iMovieiPad workshop