Sundhedsektoren

Hvorfor Digital Storytelling?

Processen med at fortælle noget personligt oplevet, udtrykke det visuelt og endelig dele det med andre er utrolig effektiv i sammenhænge, hvor man ønsker at fremme:
• Indsigt i patientoplevelsen
Patienttilfredshed og -tryghed
• Kompetenceudvikling blandt personale
• Synlighed af patienters og pårørendes behov
• Selvreflektion og empowerment
• Healing af traumer
• Forståelse og accept
• Erkendelse og mestring af ny situation
• Fællesskabsfølelse
• Tegne nye billeder af hvad det vil sige at være syg (til offentligheden)

Se hvordan Digital Storytelling er blevet anvendt på Riget – Patient Hotellet.

Hvad får I ud af det?

Digital Storytelling er velegnet til arbejdet med patienter og pårørende, fordi den personlige fortælling er en nænsom måde at italesætte og bearbejde traumatiske oplevelser.
Ofte vil processen med at eksternalisere den personlige fortælling føre til en større accept af svære livssituationer og dermed til flere handlemuligheder.

Samtidig formidler den personlige fortælling fælles temaer, som andre kan genkende. De digitale fortællinger er derfor velegnede til formidle erfaringer og viden i “øjenhøjde” til andre patienter og pårørende.

Derudover kan sundhedspersonalet have stor fordel af at at få den direkte indsigt i patientoplevelsen, som de digitale fortællinger formidler.

Digital Storytelling kan også bruges som en metode, hvorved sundhedspersonale kan reflekterer over og opnå større indsigt i egen praksis.

Kontakt os for at høre nærmere om vores 1 dages workshop og 3 dages workshop eller
5 dages kursus i facilitering.