NGO

Digital Storytelling er blevet anvendt i NGO´er på forskellige måder i både den eksterne kommunikation såvel som internt i f.eks det frivillige arbejde.
Metoden er blandt andet blevet anvendt i projekter i arbejdet med flygtninge og menneskerettigheder etc.

Processen i at fortælle noget personligt oplevet, udtrykke det visuelt og endelig dele det med andre er utrolig effektiv i sammenhænge, hvor man ønsker at fremme:

Menneskerettigheder
Empowerment af udsatte målgrupper
• Handlekompetence og fortalervirksomhed
• Accept og tolerance
Borgerinddragelse
Dialog
Fællesskabsfølelse
Interesse og ansvar fx for lokalområdet
• Bottom up vidensdeling

Digital Storytelling er derfor velegnet til arbejdet med menneskerettigheder, demokrati, inklusion og retfærdighed, fred og konfliktløsen, genopbygning efter humanitære katastrofer og meget mere.  Se evt. vores cases fra Jordan og Palæstina, hvor deltagerne har arbejdet med digital storytelling som et led i debatten om kønsroller i mellemøsten.

Den digitale fortælling tilbyder en ramme, hvor den enkelte men også grupper kan udtrykke personlige erfaringer, følelser og oplevelser, der knytter sig til fx et boligområde eller et på anden vis defineret fællesskab.

Ved at give plads til at udtrykke forskelligheder faciliterer digitale historier forståelse og accept af det anderledes og dermed skabes kulturel og social sammenhæng på tværs af skel som alder, køn, nationalitet, etnicitet og religion.
Samtidig bringer digitale historier den “tavse” viden frem i en “bottom-up” proces, hvorved nye og anderledes perspektiver kan inddrages i overvejelser og beslutningsprocesser.

Kontakt os for at høre nærmere om vores 1 dages workshop og 3 dages workshop eller
5 dages kursus i facilitering.