Frivillighed i Boligforeninger

Kunde: ABC – Albertslund Bolig Sociale Center – Bo-Vest
Projekt: ”Frivillig Fredag” – Borgerinddragelse og rekruttering af frivillige i lokalområdet.
Vi har stået for: Fortælleværksted med frivillige, Rådgivning af medarbejderne i boligcenteret.

ABC – Albertslund Sociale Bolig Center ønskede at inddrage og rekruttere flere frivillige til de forskellige frivillige aktiviteter der er etableret i Albertslund, derfor udarbejdede Digital Storylab i samarbejde med medarbejderne i det sociale bolig center et fortælleværksted, hvor 25 frivillige blev inviteret til at dele deres historier om deres frivillighed, og hvad det betyder for dem. Fortælleværkstedet var et led i deres strategi for medborgerskab og rekruttering af flere frivillige.
PFrivillige fortæller

De frivillige havde forskellige aldre og med forskellige kulturelle baggrund og kom fra diverse forskellige foreninger.
Der blev afholdt en 3 dages workshop fordelt over 2 aftener og 1 heldags workshop.
Iblandt de 25 deltagere var der f.eks 2 Bydelsmødre, som fortalte en historie om deres passion for at hjælpe andre kvinder.
Modelværkstedet er et sted for unge, som ønsker at bruge hænderne, og her fortalte 3 af de frivillige om deres liv der førte dem til at interessere sig for finmekanik.
En af de unge gav sin mening om Albertslunds udvikling set fra hans barndom og indtil nu.

Projektet var en del af ´Frivillighedens Nationaldag´og blev vist på Frivillig Fredag i Rådhuset som et led i rekruttering af flere frivillige til foreningerne.
Se alle fortællingerne her på ABC´s youtube kanal.

 

Se alle cases